Cennik

PŁYWALNIA WODNE TARASY

karty partnerskie
Nasza pływalnia honoruje karty Multisport oraz FitProfit. Dzięki temu możesz swobodnie korzystać z naszych basenów i udogodnień, płacąc za wejścia przy użyciu swojej karty sportowej. Dbaj o swoje zdrowie i kondycję, korzystając z naszych usług w wygodny i elastyczny sposób. Zachęcamy do regularnych odwiedzin i korzystania z naszych atrakcji!
Przypominamy o tym, że szafki depozytowe wymagają użycia monety 2 zł, która podlega zwrotowi.
Zarządzeniem Nr 520/22 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 28 września 2022 r. przyjęto nowy cennik za usługi, świadczone przez Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływalnia „Wodne Tarasy”. Aktualny cennik pływalni przedstawia się następująco:

Cennik

W  dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach
 6:15 - 15:00 ceny biletów za godzinę wynoszą:
 • bilet ulgowy - 8 zł
 • bilet normalny - 9 zł
 • posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi
  (do 5 osób) - 34 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 4 lata - 6 zł
 • bilet premium - 45 zł
W  dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach 15:00 - 21:45 ceny biletów za godzinę wynoszą:
 • bilet ulgowy - 11 zł
 • bilet normalny - 12 zł
 • posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi
  (do 5 osób) - 36 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 4 lata - 7 zł
 • bilet premium - 45 zł
W soboty, niedziele i święta w godzinach 6:15 - 15:00 ceny biletów za godzinę wynoszą:
 • bilet ulgowy - 9 zł
 • bilet normalny - 10 zł
 • posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi
  (do 5 osób) - 36 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 4 lata - 7 zł
 • bilet premium 45 zł
W soboty, niedziele i święta w godzinach 15:00 - 21:45 ceny biletów za godzinę wynoszą:
 • bilet ulgowy - 12 zł
 • bilet normalny - 13 zł
 • posiadacze karty Rodzina 5+ oraz rodzice z dziećmi
  (do 5 osób) - 39 zł i każde kolejne dziecko, które ukończyło 4 lata - 8 zł
 • bilet premium – 45 zł
Ceny biletów całodziennych wynoszą:

w dni powszednie (poniedziałek - piątek)

 • całodzienny ulgowy - 30 zł
 • całodzienny normalny - 35 zł

w soboty, niedziele i święta

 • całodzienny ulgowy - 35 zł
 • całodzienny normalny - 40 zł
Ceny za naukę pływania:

Cena za godzinę lekcyjną (45 minut) nauki i doskonalenia pływania prowadzonej przez instruktorów pływalni:

 • 1 osoba - 55 zł
 • 2 osoby - 45 zł od osoby
 • 3-6 osób - 35 zł od osoby
 • 7-10 osób – 30 zł od osoby
Ceny za grupową naukę pływania i doskonalenia pływania organizowaną przez jednostki oświatowe:
 • 20 godzin lekcyjnych w grupie powyżej 7 osób – 800 zł od osoby
 • 10 godzin lekcyjnych w grupie powyżej 7 osób – 400 zł od osoby
Cena za zorganizowane zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dorosłych:
 • 45 minut - 15 zł od osoby
Ceny karnetów (ważne na okaziciela):
 • 60 zł (+ 10% gratis- wartość karnetu 66 zł) - ważny przez 60 dni
 • 100 zł (+ 15% gratis - wartość karnetu 115 zł) - ważny przez 90 dni
 • 200 zł (+ 20% gratis - wartość karnetu 240 zł) - ważny przez 120 dni
 • 300 zł (+ 25% gratis - wartość karnetu 375 zł) - ważny przez 180 dni
 • 400 zł (+ 30% gratis - wartość karnetu 520 zł) - ważny przez 360 dni
Godzina  pobytu  w pływalni z karnetu jest naliczana według ustalonych stawek biletów jednorazowych
o określonych godzinach i dniach
Zwolnienia z opłat:
 • Każde dziecko do 4 roku życia, opiekun towarzyszący osobie niepełnosprawnej, weteran i weteran poszkodowany (po okazaniu legitymacji) korzysta z usług Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód, Pływania „Wodne Tarasy” bezpłatnie.
Ceny za wynajem:
 • cała pływalnia – 1 500 zł/godz., każda następna godzina 1 000 zł
 • basen pływacki cały:
  • w dni powszednie (poniedziałek - piątek) - 350 zł/godz.
  • w soboty, niedziele i święta - 400 zł/godz.
 • 1 tor:
  • w dni powszednie (poniedziałek - piątek) - 110 zł/godz.
  • w soboty, niedziele i święta - 120 zł/godz.
 • 1 tor wypłycony:
  • w dni powszednie (poniedziałek - piątek) - 120 zł/godz.
  • w soboty, niedziele i święta - 130 zł/godz.
 • pomieszczenia do celów dydaktyczno-szkoleniowych – 75 zł/godz.
Bilet ulgowy, o którym mowa w § 1, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji bądź innego dokumentu:
 • dzieciom i młodzieży uczącej się w wieku 4 – 19 lat
 • studentom do ukończenia 25 roku życia
 • posiadaczom karty Seniora
 • emerytom
 • rencistom
 • osobom niepełnosprawnym
 • inwalidom
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram