MCEEWZ

Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód

Bijące serce naszego pasywnego budynku. Tutaj dowiesz się wiecej o tym jak wyjątkowym i nowoczesnym przedsięwzięciem jest nasza pływalnia.

Idea poszanowania energii – modelowe Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód

Budynek Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach, mieszczący krytą pływalnię, jest pierwszym tego rodzaju budynkiem dostępnym publicznie, co najmniej na skalę województwa, który wykorzystuje i promuje odnawialne źródła energii, przybliżając zasady jakim powinno odpowiadać kształtowanie współczesnego budownictwa publicznego oraz mieszkaniowego. W budynku zaplanowano salę demonstracyjną oraz edukacyjną, doskonale wyposażone w sprzęt elektroniczny i monitory prezentujące bieżącą efektywność energetyczną obiektu. W pomieszczeniach będą mogły być przeprowadzane lekcje, spotkania, warsztaty i pogadanki dotyczące tematyki ekologii oraz wykorzystania OZE. W ramach działań promujących budownictwo pasywne Miasto Siemiatycze planuje m.in. organizację konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu niskoemisyjnej gospodarki strategii, cykliczne spotkania w ramach Siemiatyckiego Klastra Energii; działania informacyjno-promocyjne w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Prowadzenie badań nad dziedziną efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, wymiana i wykorzystanie danych generowanych przez Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód, będą możliwe także w ramach umowy, której stronami są Miasto i Politechnika Białostocka. Umowa przewiduje także prowadzenie wspólnych programów badań naukowych i opracowań technicznych, transfer technologii i metodologii zarządzania przy wykorzystaniu modelowego budynku pasywnego.

Pasywność potwierdzona certyfikatem 23 września 2020 r.

Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach otrzymało polski certyfikat budownictwa energooszczędnego w klasie A+. Jednostką certyfikującą było Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej. Oznacza to, że obiekt uzyskał efektywność energetyczną dla budynku pasywnego. Nazwa „pasywny” oznacza, że obiekt taki praktycznie nie wykorzystuje „aktywnych” źródeł energii potrzebnej do ogrzewania powietrza i wody, takich jak piece, kotły, czy centralne ogrzewanie. Jako, że w warunkach klimatycznych Europy bardzo ciężko jest uzyskać komfort termiczny bez dostarczania dodatkowej energii, przyjmuje się, że wartością graniczną zapotrzebowania na energię do ogrzewania, której osiągnięcie pozwala na uznanie budynku energooszczędnego za pasywny jest wartość 15 kWh/m2rok. Obiekt MCEE W-Z osiąga wartość 10 kWh/m2rok. Jednostka certyfikująca brała pod uwagę następujące parametry: współczynnik przenikania ciepła ścian, dachu i okien, roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, szczelność budynku i szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Dla inwestora, którym jest Miasto Siemiatycze, otrzymany certyfikat to przede wszystkim gwarancja, że budynek został zaprojektowany i wykonany zgodnie z założeniami budownictwa pasywnego. Obiekt charakteryzować się będzie bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię, jednocześnie przez cały rok ma zapewniać mieszkańcom wysoki komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram