Na łamach najnowszego wydania magazynu “Pływalnie i baseny” (nr 37/marzec-czerwiec 2021) zagościł artykuł dotyczący Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach. Jest to pierwszy materiał o siemiatyckiej pływalni, jaki pojawił się w prasie drukowanej od czasu otwarcia Wodnych Tarasów.

W materiale pt. “Siemiatycze postawiły na OZE – Ekologiczne Wodne Tarasy” znaleźć można informacje o lokalizacji, projekcie i finansowaniu inwestycji, a także o historii powstania, zastosowanych innowacyjnych rozwiązaniach oraz funkcjach i celach, jakie pełni Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód. Artykuł zilustrowany jest licznymi zdjęciami siemiatyckiej pływalni.

Specjalistyczny magazyn branżowy “Pływalnie i baseny” jest czasopismem przeznaczonym dla profesjonalistów, dostarcza pożytecznych porad, pomysłów i informacji. Wydawnictwo tworzą osoby z doświadczeniem i od lat związane z branżą.

Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze

Trochę historii z budowy Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach:

2015

Pod koniec 2015 r. Siemiatycze przystępują do opracowania wytycznych projektowych dotyczących budowy krytej pływalni. W tym celu zostaje powołany zespół konsultacyjno-weryfikacyjny, w skład którego wchodzą pracownicy urzędu miasta oraz eksperci z dziedziny technologii źródeł odnawialnych i technologii basenowej. Zapadają decyzje dotyczące efektywności energetycznej budynku, trwałości czy też przewidywanych kosztów eksploatacyjnych obiektu.

2016

LUTY / MARZEC
Miasto ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej. Jako najkorzystniejsza, zostaje wybrana oferta złożona przez biuro projektowe ArchitekciPL Jerzy Hnat z Gliwic.

KWIECIEŃ
Burmistrz Miasta Siemiatycze podpisuje umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pływalni.

GRUDZIEŃ
Przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbywa się w świątecznej atmosferze. Miasto Siemiatycze otrzymuje tak ważne i oczekiwane pozwolenie na budowę pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2017

LIPIEC
W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze pojawia się ogłoszenie o przetargu na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy ul. Świętojańskiej 25.

SIERPIEŃ
Inspektorem nadzoru zostaje Pracownia Projektowa mgr inż. Józef Sarosiek z Siedlec. Z inspektorem nadzoru zostaje zawarta stosowna umowa.

GRUDZIEŃ 2017 / STYCZEŃ 2018
Miasto uzyskuje pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń pływalni na potrzeby Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód. Od tego czasu inwestycja jest prowadzona pod nazwą „Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach”.

2018

SIERPIEŃ
Zostaje ogłoszony przetarg na “Budowę krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach”. Realizacja zadania w ogólnym zarysie ma polegać na budowie hali basenu, częściowej rozbiórce i przebudowie zaplecza hali widowiskowo-sportowej oraz przebudowie budynku szkolnego przy ul. Świętojańskiej 25 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

WRZESIEŃ
Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wygrywa oferta ZAB-BUD Sp. z o. o. z Warszawy. Kolejnym etapem procedury będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

PAŹDZIERNIK
4 października Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz i Prezes Zarządu ZAB-BUD Sp. z o.o. Andrzej Zaboklicki podpisują umowę dotyczącą budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód. Zakres robót obejmuje: budowę pływalni, przebudowę budynku po gimnazjum, przebudowę istniejącej hali widowiskowo-sportowej na potrzeby pływalni, budowę i przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, instalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej oraz gruntowego wymiennika ciepła, rozbiórkę zaplecza sali gimnastycznej, w tym istniejącej części sanitarno-szatniowej i wentylatorni wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby MCEE W-Z.

Umowa zakłada powstanie nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wejdą 6-torowy basen sportowy, basen rekreacyjny, wodny plac zabaw dla dzieci, dwie wanny z hydromasażem oraz zespół saunowy ze strefą relaksacyjną. Trzy kondygnacje budynku (w tym jedna podziemna) obejmą powierzchnię ponad 2 tys. m2. Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach jako przykład modelowego budynku niskoenergetycznego ma posiadać zaawansowane rozwiązania technologiczne, wykorzystujące energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, tj. energię słoneczną, geotermalną oraz odpadową.

15 października odbywa się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę krytej pływalni. Dla upamiętnienia faktu rozpoczęcia budowy przez wmurowanie aktu, swoje podpisy na dokumencie złożyli: ówczesny Biskup Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusz Pikus, Prawosławny Biskup Siemiatycki Warsonofiusz, ówczesny Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siemiatycze Jan Hyndza, ówczesny Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach Mariusz Pyzowski, Prezes ZAB-BUD Sp. z o.o. Andrzej Zaboklicki.

Ruszają prace związane z zagospodarowaniem terenu i organizacją zaplecza.

LISTOPAD
Jedne z pierwszych etapów budowy stanowią prace rozbiórkowe i ziemne. Zabezpieczana jest również część istniejącej hali widowiskowo-sportowej, mają w tym pomóc specjalnie wykonane pale. Pływalnia będzie połączona z już funkcjonującą halą, dlatego też zabezpieczenie określonych elementów jest niezbędne.

GRUDZIEŃ
Pełną parą idą roboty ziemne. Ich celem jest wykonanie wykopu niezbędnego do posadowienia obiektu – wykonania płyty fundamentowej budynku wraz z częścią podbasenia.

2019

STYCZEŃ
Ciąg dalszy prac ziemnych oraz wykopów. Po dawnym placu szkolnym „apelowym” pozostaje tylko wspomnienie. Oczami wyobraźni widać już główną nieckę basenową pływalni.

LUTY
Prowadzone prace są związane głównie z zabezpieczeniem istniejących fundamentów, do których jest prowadzona dobudowa basenu.

MARZEC
Na budowę przyjeżdża pierwszy transport mieszanki betonowej. Trwają roboty izolacyjne i zbrojenie płyty fundamentowej. Płyta fundamentowa zapewni bezpośrednie posadowienie budynku na gruncie. To ważny element budynku, który decyduje m.in. o jego trwałości oraz bezpieczeństwie użytkowania. Przychodzi czas na zbrojenie ścian i słupów podbasenia. Pionowe elementy w budynku przejmą obciążenia z wyższych partii i sprowadzą je bezpośrednio na fundamenty.

KWIECIEŃ
Trwa betonowanie płyty dennej i elementów konstrukcyjnych niecki basenowej. W konsekwencji, powstanie niezwykle trwała i jednolita struktura niecki basenu.

MAJ
Wznoszone są ściany niecki i zewnętrzne ściany podbasenia. Basen to nie tylko niecka z wodą, to skomplikowany i zaawansowany technologicznie obiekt, który intensywnie pracuje, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort pływania. Podbasenie – to serce całego obiektu, gdzie skupione jest wszystko, co potrzebne, by na górze działały wszystkie atrakcje i by zapewniona była czystość wody.

CZERWIEC
Trwa zbrojenie i betonowanie stropu nad podbaseniem.

LIPIEC
Gotowa jest bryła konstrukcyjna głównej niecki basenowej, a niecka rekreacyjna wchodzi w fazę końcową. Trwają zaawansowane prace nad ociepleniem ścian zewnętrznych podbasenia. Pojawiają się pierwsze tzw. „słupy parteru” – pionowe elementy parteru budynku. Mimo trwających wakacji, prace nie zwalniają. Powstają najważniejsze części konstrukcji pływalni – niecka basenowa i ściany zewnętrzne. Kończą się też prace w miejscu, gdzie pojawią się zjeżdżalnia wodna oraz wanny z hydromasażem.

SIERPIEŃ
Stan „0” ukończony. Wykonane są m.in. niecka basenowa, podbasenie, podpiwniczenie, a w płycie fundamentowej są już wyprowadzone instalacje sanitarne odprowadzające wodę. Na powierzchni trwają roboty zbrojarskie hali basenowej, rosną konstrukcje ścian zewnętrznych. Za halą powstają odwierty pod gruntowy wymiennik ciepła – w celu czerpania ciepła z ziemi, co wpłynie korzystnie na gospodarowanie energią.

WRZESIEŃ
Widoczny jest już zarys dachu. Na placu budowy pojawia się dźwig do podnoszenia wyjątkowo ciężkich elementów konstrukcyjnych. Prace montażowe przy zadaszeniu zamykają bryłę budynku.

PAŹDZIERNIK
Budynek jest już częściowo przykryty dachem. Rozpoczynają się prace wykończeniowe w środku i na zewnątrz. W podbaseniu, czyli na najniższej kondygnacji budynku, wykonywane są tynki i roboty posadzkarskie. Na zewnątrz trwa montaż szklanej fasady oraz podkonstrukcji fasady aluminiowej. Ściany docieplane są wełną mineralną. Równolegle trwają prace instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej. Na zewnątrz zakończono instalację gruntowych wymienników ciepła (24 stumetrowe odwierty). W sąsiadującej z basenem hali wykonano montaż kanałów wentylacyjnych, które wraz z gruntowymi wymiennikami ciepła stanowią jeden z systemów ogrzewania budynku – pompy ciepła.

LISTOPAD
Półmetek. Trwają prace wykończeniowe w środku i na zewnątrz, instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej. Montowana jest stolarka okienna i drzwiowa. Dzięki przeszklonym ścianom, do budynku wpadać będzie mnóstwo słonecznego światła. Słońce ma wypełniać obiekt dobrą energią i wprawiać w jeszcze lepszy nastrój użytkowników kąpieli.

GRUDZIEŃ
Koniec etapu prac konstrukcyjnych. Żuraw wieżowy znika z placu budowy! Stan surowy zostaje zamknięty. Po roku od rozpoczęcia robót budowlanych, wykonano m.in. podbasenie, podpiwniczenie, nieckę basenową, konstrukcje ścian zewnętrznych, dach, zamontowano drzwi zewnętrzne i okna. Wykonywane są tynki i posadzki, docieplane są ściany budynku. W dalszym ciągu trwają prace instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej.

2020

STYCZEŃ
Wewnątrz budynku, na części ścian położono już tynk, pojawiły się ścianki działowe, dzięki czemu widać gdzie będą się znajdowały poszczególne części, m.in. zespół saunowy, część rekreacyjna, czy pomieszczenia Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód. Plac budowy wizytują eksperci z Politechniki Krakowskiej, którzy w ramach Małopolskiego Centrum Budownictwa Energetycznego zajmą się oceną energooszczędności pływalni.

LUTY
Prace budowlane nie ustają. Elementy elewacji na froncie budynku zostały już zamontowane prawie w całości. Z zewnątrz basen wygląda na niemal ukończony. Większość prac wykonywanych jest wewnątrz pływalni, ściany i dno niecki zostały wyrównane. Trwają przygotowania do układania ceramiki basenowej.

MARZEC
Niecka basenowa jest w całości wyłożona płytkami ceramicznymi. Widać ostateczną kolorystykę miejsca do pływania – jest jasno: dużo białego z elementami granatu. Ceramika układana jest także w mniejszym zbiorniku, z którego korzystać będą głównie młodsze dzieci. Dostarczane są specjalne środki do zastosowania w wentylacji mechanicznej. Powoli demontowane są elementy rusztowań okalających pływalnię z zewnątrz, widać już wyraźnie, jaki będzie ostateczny wygląd basenu. Do zakończenia budowy coraz bliżej. Pływalnia, zgodnie z życzeniem mieszkańców, będzie nosiła nazwę WODNE TARASY – o nazwie decydują mieszkańcy Siemiatycz.

KWIECIEŃ
Elewacja budynku zyskuje ostateczny wygląd – jest nowocześnie i stylowo. Wewnątrz układane są podłogi oraz ściany z płytek ceramicznych. Strefa saun zostaje pokryta specjalnymi kafelkami. W wybranych miejscach montowane są natryski. Pojawia się też klasyczny cebrzyk prysznicowy – dzięki któremu po wyjściu z sauny można schłodzić ciało za pomocą zimnego strumienia wody. Podbasenie zmienia się w maszynownię za sprawą kolejnych elementów systemu wentylacji, ogrzewania, czy oczyszczania wody. Kończy się montaż wodnej zjeżdżalni. Zjeżdżalnia o dł. 37 metrów w całości znajduje się wewnątrz budynku.

MAJ
W części saun zamontowano drewniane ławeczki, na schodach i ścianach płytki ceramiczne. Pod oknami pojawiają się nawietrzniki ciepłego powietrza, w budynku zamontowano windę. Finał prac coraz bliżej.

CZERWIEC
24 czerwca na terenie pływalni odbywa się niezwykłe spotkanie. Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej organizuje specjalną relację na żywo z terenu najważniejszej inwestycji Siemiatycz, pt. Pierwsza w Polsce pływalnia pasywna – od podszewki. Transmisja, to świetna promocja obiektu, odbiorcami są specjaliści i fachowcy administrujący i zarządzający już istniejącą infrastrukturą sportową i rekreacyjną, jak również inne osoby zainteresowane tematyką budynków pasywnych.

LIPIEC
Widoczny jest ostateczny kształt i kolorystyka wnętrz “Wodnych Tarasów”, a także liczne urządzenia dostępne dla odwiedzających. Montowane są wanny z jacuzzi, dopracowywane szatnie. Rozpoczynają się prace przy sprzątaniu kolejnych pomieszczeń i niecki przygotowywanej na napełnianie wodą.

SIERPIEŃ
Niecka basenu napełniona wodą. Woda poddawana jest procesom filtracji i chlorowania. Wewnątrz gotowych jest większość pomieszczeń. Pozostały drobne sprawy wykończeniowe i instalacyjne w podbaseniu, a także prace porządkowe. W trakcie są również ostatnie podłączenia budynku do sieci zbiorczych i próby szczelności.

WRZESIEŃ
Bardzo ważny czas w procesie realizacji inwestycji. Następuje rozruch instalacji: wentylacji, gazowej, elektrycznej, fotowoltaicznej, teletechnicznej oraz technologii uzdatniania wody basenowej. To m.in. od sprawnego działania urządzeń mechanicznych zależeć będzie efektywne funkcjonowanie obiektu w przyszłości. 23 września Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód otrzymuje polski certyfikat budownictwa energooszczędnego. 25 września do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach trafia komplet dokumentów z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

PAŹDZIERNIK
Ostatnie dni na placu budowy to czas związany z porządkowaniem, dokonywaniem niezbędnych korekt i usuwaniem niedociągnięć. Do obiektu dostarczane jest wyposażenie biurowe i basenowe, m.in. wielkie monitory, sprzęt komputerowy, nagłośnienie, elementy dekoracyjne. 7 października Wykonawca zgłasza do Burmistrza gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych. 13 października Miasto otrzymuje zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach, potwierdzające zakończenie budowy. Największa w dotychczasowej historii Miasta inwestycja znajduje swój szczęśliwy finał!

Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram